บริการขับรถผู้บริหาร icon

บริการ
มาตรฐาน
ราคา
บริการ

บริการ- พนักงานขับรถ Outsource

- พนักงานขับรถผู้บริหาร สำหรับผู้บริหารชาวไทย

- พนักงานขับรถผู้บริหาร สำหรับผู้บริหารชาวต่างชาติ

- พนักงานขับรถส่วนกลาง

มาตรฐาน

มาตรฐานDOINGWELL Driver Services

บริการพนักงานขับรถผู้บริหารมาตรฐานสากล

เพื่อความสะดวกสบายของผู้ลูกค้า กับการเดินทางที่ทันต่อเวลา และสิ่งสำคัญที่สุด คือ “ความปลอดภัยในการเดินทาง” ด้วยระบบมาตรฐานการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่มีการ update version อย่างต่อเนื่อง

DOINGWELL Driver Services คือ สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด กับการให้บริการพนักงานขับรถผู้บริหารด้วยมาตรฐานสากล มารยาทในการให้บริการที่ดี (Service Mind) และความปลอดภัยของลูกค้าต้องมาอันดับหนึ่ง

      

ราคางานบริการพนักงานขับรถผู้บริหาร

กรุงเทพฯ , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ

ค่าบริการ

เงื่อนไขการจ้างอื่นๆ : อัตราการบริการดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมถึง

1. OT ค่าล่วงเวลาวันทำงานปกติ (ก่อนเวลา 08.00, หลัง 17.00 น. )

2. OT ค่าทำงานในวันหยุด , วันหยุดนักขัตฤกษ์ ( 8 ชั่วโมง )

3. OT ล่วงเวลาในวันหยุด วันนักขัตฤกษ์ ( ก่อนเวลา 08.00, หลัง 17.00 น. )

4. ค่าแท็กซี่ เดินทางนอกเวลา/เที่ยว กรณีเริ่มใช้บริการ ก่อนเวลาเริ่มงาน ( 06.30 น. ) และเลิกงานที่ ( 22.30 น. )

5. ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืน

6. ค่าเดินทางต่างจังหวัด

7. ค่าภาษา

8. ค่าที่พัก กรณีค้างคืน และลูกค้าไม่มีที่พักให้พนักงาน

9. ค่าอาหาร กรณีเดินทางต่างจังหวัด ( กรณีลูกค้าไม่ต้องจัดหาอาหาร )