บริการรักษาความสะอาด icon

บริการทําความสะอาดกรุงเทพ
มาตรฐาน
ค่าบริการรักษาความสะอาด
บริการ

บริการ- บริการทำความสะอาดอาคารและออฟฟิศสำนักงาน
- บริการรับทําความสะอาดโรงงาน
- บริการทำความสะอาดพรม
- บริการทำความสะอาดในเขตควบคุมเชื้อ
- บริการทำความสะอาดกระจกภายในภายนอกอาคาร
- บริการทำงานความสะอาดเฉพาะด้านใน
- บริการทำความสะอาด แบบ Big Cleaning

มาตรฐาน

มาตรฐานบริการรักษาความสะอาดแบบครบวงจรและมีคุณภาพ

ดูอิ้งเวล เป็นบริษัทบริการรักษาความสะอาดที่มีสินค้าและบริการครบวงจร หลากหลายรูปแบบ ที่พร้อมให้บริการทุกสภาพการณ์ เหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ด้านงานบริการรักษาความสะอาดมายาวนานกว่า 30 ปี บริษัท ดูอิ้งเวลฯ จึงส่งมอบงานบริการด้วยใจ  ใส่ใจทุกขั้นตอน  โดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมประจำจุดอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเรามีตัวชี้วัดการทำงาน  (Key Performance Indicators - KPI)  เพื่อประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของงานบริการ รวมถึงการวัดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ  ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานบริการของเราอย่างแน่นอน

 

ราคา

 

อัตราค่าบริการ

ปฏิบัติงาน 8 ชม.

ปฏิบัติงาน 9 ชม.

ปฏิบัติงาน 10 ชม.

ปฏิบัติงาน 11 ชม.

ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

13,500 - 14,500

15,200 - 16,200

17,000 - 18,000

18,700 - 19,700

ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

14,500 - 16,000

16,500 - 18,000

18,500 - 20,000

20,500 - 22,000

ปฏิบัติงาน 7 วัน/สัปดาห์

17,000 - 18,500

19,000 - 20,500

21,000 - 22,500

23,000 - 24,500

หมายเหตุ

 
               1. ราคาปรับ-ขึ้นลง ตามเงื่อนไขการจ้างและอุปกรณ์เป็นสำคัญ  
               2. ไม่รวมการขัดล้าง และวัสดุสิ้นเปลือง
               3. ขอให้ลูกค้าส่งรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสนอราคา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด