บริการแม่บ้านทำความสะอาด รายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือน icon

รับทําความสะอาดบ้าน
มาตรฐาน
ค่าบริการ
บริการ

เงื่อนไขบริการ


1. ผู้ใช้บริการต้องเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์ในการให้ผู้บริการเข้าบริการในสถานที่รับบริการ

2. ผู้ใช้บริการต้องทำการจองและชำระค่าบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันนัดรับบริการ

3. ลักษณะการให้บริการ ปัด  กวาด  เช็ด  ถู  ล้าง  จัดเก็บ  กำจัดขยะ ในบริเวณห้องนอน ห้องพัก ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้ำ

4. บริการนี้ไม่รวมการทำความสะอาด Big cleaning  รีด-ซัก  ล้างจานในปริมาณที่มากกว่า 10 ใบ การทำความสะอาดพื้นที่สูง การเคลื่อนย้ายสิ่งของ การทำความสะอาดโดยใช้เครื่องขัด  หรือเครื่องฉีดแรงดันสูง

5. ผู้ใช้บริการต้องไม่ทิ้งสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่าที่เสี่ยงต่อการสูญหายได้ง่าย เช่น เงินสด  โทรศัพท์  เครื่องประดับ ไว้ในสถานที่รับบริการ

6. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่สิ่งของหรือทรัพย์สินสูญหาย

7. ผู้ให้บริการมีวงเงินประกันความเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สินแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

8. การแจ้งเลื่อน หรือยกเลิกการใช้บริการ

       8.1. ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเลื่อนวันหรือเวลารับบริการได้ก่อนวันนัดรับบริการ 6 ชั่วโมง หากผู้ใช้บริการแจ้งเลื่อนรับบริการล่าช้ากว่าที่กำหนด จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม จำนวน 200 บาทและต้องชำระก่อนวันนัดรับบริการในครั้งต่อไป

       8.2.ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งยกเลิกรับบริการได้หลังจากทำการจองไม่เกิน 12 ชั่วโมง หากยกเลิกการบริการหลังจากที่กำหนด ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้ผู้ใช้บริการ 40% ของยอดค่าบริการ

       8.3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการจองการบริการแบบ package เมื่อมีการรับบริการแล้วจะไม่สามารถยกเลิก package ได้

 

       มาตรฐาน

มาตรฐานครอบคลุม


    ห้องนอน ห้องนั่งเล่น

           1. ทำความสะอาดพื้นฐาน ปัด กวาด เช็ด ถู

           2. จัดเก็บที่นอน

           3. จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

           4. กำจัดขยะ 

   ห้องน้ำ

           1. ทำความสะอาดโดยการล้างเปียก

           2. ทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์

           3. จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

           4. กำจัดขยะ

           5. ในกรณีที่ห้องน้ำมีความสกปรกและมีคราบฝังแน่นมากเกินไป *แนะนำให้ ลูกค้าเพิ่มชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้นครึ่งชั่วโมง

   ห้องครัว

           1. ทำความสะอาดปัด กวาด เช็ด ถู

           2. จัด เก็บ อุปกรณ์ของใช้ภายในครัวให้เรียบร้อย

           3. ทำความสะอาดภาชนะ แก้ว จาน ของใช้ภายในครัว ในกรณีที่มี

              การจองบริการเวลาที่เพียงพอ

           4. ทำความสะอาดตู้เย็น โดยการเช็ด และจัดเก็บสิ่งของภายในตู้เย็น (ต้องได้รับอนุญาตจากลูกค้า และหากลูกค้าต้องการให้ทำความสะอาด โดยการล้างตู้เย็น ควรเพิ่มชั่วโมงในการใช้บริการ)

 

บริการนี้ไม่ครอบคลุมกรณีดังกล่าว

 

                              1. การทำความสะอาด Big cleaning  การทำความสะอาดโดยใช้เครื่องขัด หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

                              2. การทำความสะอาดในพื้นที่สูง

                              3. การเคลื่อนย้าย หรือการยกของที่มีน้ำหนักมาก หรือเสี่ยงต่อการชำรุด พัง หรือเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายกับแม่บ้าน

                              4. การซักผ้า หรือรีดผ้า

 

                                       

ราคาบริการแม่บ้านของเรา

 

ระยะเวลา

2 ชม.

3 ชม.

4 ชม.

5 ชม.

6 ชม.

8 ชม.

พื้นที่ แนะนำ

ไม่เกิน

50 - 80

80 - 110

110 - 140

140 - 170

ไม่เกิน

50 ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

220 ตร.ม.

1 ครั้ง

550

650

750

900

1,000

1,150

2 ครั้ง / เดือน

1,080

1,280

1,480

-

-

2,200

3 ครั้ง / เดือน

1,600

1,900

2,190

-

-

3,200

4 ครั้ง / เดือน

2,100

2,500

2,900

-

-

4,200

6 ครั้ง / เดือน

3,150

3,750

4,350

-

-

6,200

8 ครั้ง / เดือน

4,160

4,950

5,700

-

-

8,200

12 ครั้ง / เดือน

6,120

7,350

8,460

-

-

12,200

16 ครั้ง / เดือน

8,100

9,680

11,200

-

-

16,000

 หมายเหตุ :  1. ราคานี้ยังไม่รวมส่วนลด หรือโปรโมชั่นต่าง
 
               2. เงื่อนไขการบริการเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 
               3. ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ง 07.00 - 17.30 น.