ตำแหน่งงานว่าง

อัตรา

 1. ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย

1 อัตรา

 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย

หลายอัตรา

 3. พนักงานรักษาความสะอาด

หลายอัตรา

 4. แม่บ้านรายชั่วโมง 

หลายอัตรา

 5. พนักงานขับรถผู้บริหาร

หลายอัตรา

 6. เจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ.

1 อัตรา