รับสมัครงาน

 

ตำแหน่งงานว่าง

อัตรา

งาน1 1. ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย

1 อัตรารายละเอียด1

งาน2 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย

หลายอัตรารายละเอียด2

งาน3 3. พนักงานรักษาความสะอาด

หลายอัตรารายละเอียด3

งาน4 4. แม่บ้านรายชั่วโมง 

หลายอัตรารายละเอียด4

งาน5 5. พนักงานขับรถผู้บริหาร

หลายอัตรารายละเอียด5

งาน6 6. เจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ.

1 อัตรารายละเอียด6


สมัครงาน