ข่าวประชาสัมพันธ์


บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งบริษัท ปีที่ 38


ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งบริษัท ปีที่ 38 
     


บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งบริษัท ปีที่ 38


ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งบริษัท ปีที่ 38

กรุณากรอกข้อความ...บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร “ฝึกการใช้ไม้ง่าม และการควบคุม ร่วมกับทาง สน.ประเวศ 


ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม หลักสูตร “ฝึกการใช้ไม้ง่าม และการควบคุม ร่วมกับทาง สน.ประเวศ 
   


บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร “ฝึกการใช้ไม้ง่าม และการควบคุม ร่วมกับทาง สน.ประเวศ


ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม หลักสูตร “ฝึกการใช้ไม้ง่าม และการควบคุม ร่วมกับทาง สน.ประเวศ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม โครงการ หลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 


ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม ได้ดำเนินการจัดอบรม โครงการ หลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566  มีพนักงานอบรมทั้งสิ้น 40 อัตรา (เป็นพนักงานรายเดือนทั้งหมด)
 


บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดดอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558  รุ่นที่ 34/2566 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  28 อัตรา


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดดอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558  รุ่นที่ 34/2566 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  28 อัตรา
  

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการร่วมงานทอดกระฐิน วัดทุ่งลานนา


ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้บริหารและพนักงานได้มีการร่วมงานทอดกระฐิน วัดทุ่งลานนา

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมทําบุญ เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิด ท่านประธานกรรมการ


ในวัน เสาร์ที่ 18 กันยายน 2566 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมทําบุญ เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิด ท่านประธานกรรมการ


image

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดโครงการหัวหน้าชุดเข้มแข็ง และสายตรวจมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 


ในวัน เสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ได้มีการจัดอบรม โครงการหัวหน้าชุดเข้มแข็ง และสายตรวจมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าชุด 15 อัตรา สายตรวจ 12 อัตรา ในช่วงบ่ายได้มีการ ฝึกการรายงานรวมถึง การสอบปฏิบัติ และได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับหัวหน้าชุดและ สายตรวจที่เข้าร่วมพร้อมจะดำเนินการสรุปต่อไป
   


บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดโครงการหัวหน้าชุดเข้มแข็ง และสายตรวจมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566


ในวัน เสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ได้มีการจัดอบรม โครงการหัวหน้าชุดเข้มแข็ง และสายตรวจมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าชุด 15 อัตรา สายตรวจ 12 อัตรา ในช่วงบ่ายได้มีการ ฝึกการรายงานรวมถึง การสอบปฏิบัติ และได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับหัวหน้าชุดและ สายตรวจที่เข้าร่วมพร้อมจะดำเนินการสรุปต่อไป

image

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบ 37 ปีของบริษัท


วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบ 37 ปีของบริษัทโดยมีท่านประธานเดชบุญ มาประเสริฐ มาเข้าร่วมเป็นประธานในพิธี โดยในช่วงเช้าได้มีการทำบุญถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ ,ในช่วงเวลาอาหารเที่ยงพนักงานทุกคนได้มีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
image

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร ISO 9001:2015


ในวันที่ 19-20 เมษายน 2566 บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรISO 9001:2015 ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นได้มาตรฐานเป็นไปตามระบบคุณภาพและให้พนักงานทุกคนนั้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO9001:2015 อย่างถูกต้องและนำไปปรับใช้กับหน้าที่รับผิดชอบของตนเองได้

 

new image 20

กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2566 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด


ในวันที่ 12 เมษายน 2566 บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ให้แก่พนักงานในบริษัท โดยมีการตักบาตรรับพรในช่วงเช้า ,ไหว้ศาลประจำออฟฟิศเพื่อเสริมสิริมงมลให้แก่พนักงานเเละบริษัท ,สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสตามประเพณีไทย

 
new image 21

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 31 ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 31 ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานที่เข้าอบรม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ บริการรักษาความปลอดภัย

 

new image 20

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดทำบุญถวายข้าวสาร อาหารแห้งประจำเดือนมกราคม พร้อมคุณวัชรินทร์ ผาสุข รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ในองค์กร


วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดทำบุญถวายข้าวสาร อาหารแห้งประจำเดือนมกราคม พร้อมคุณวัชรินทร์ ผาสุข รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ในองค์กร
new image 21

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารและพนักงานในองค์กร บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล เเอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอ์วิสเซส จำกัด ได้ร่วมยินดีกับพนักงานดีเด่นประจำปี 2565 โดยมีพนักงานดีเด่นทั้ง 8 ท่าน และขวัญใจมหาชน 1 ท่าน


ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารและพนักงานในองค์กร บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล เเอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอ์วิสเซส จำกัด ได้ร่วมยินดีกับพนักงานดีเด่นประจำปี 2565 โดยมีพนักงานดีเด่นทั้ง 8 ท่าน และขวัญใจมหาชน 1 ท่าน

 

 
news image 1

ภาพกิจกรรม วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 บริษัท ฯได้ จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและเทียนพรรษา ณ วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษาภาพกิจกรรม วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 คุณเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคุณรัชเดช มาประเสริฐ กรรมการผู้จัดการและคุณวัชรินทร์ ผาสุข รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมการร่วมทำบุญถวายสังฆทานและเทียนพรรษา ณ วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา
 
news image 2

นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือดูอิ้งเวล เป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างของประเทศไทย ในการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565


โดยมีใจความสำคัญคือการกล่าวถึงผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าและเหตุการณ์ความไม่สงบทั่วโลกว่าส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร และในฐานะนายจ้างได้ดำเนินการใดไปเพื่อรักษาสถานภาพของธุรกิจและได้มีการช่วยเหลือลูกจ้างอย่างไร
We do not want to “leave no one behind”;
businesses must survive, and so do our workers.
(ส่วนหนึ่งของถ้อยแถลงของนายเดชบุญ มาประเสริฐ)

 

news image 3

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหัวหน้าชุดเข็มแข็งและสายตรวจมืออาชีพ รุ่นที่ 1/2565 รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลีตี้ เซอร์วิสเซต จำกัด


ภาพบรรยากาศ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหัวหน้าชุดเข้มแข็ง และสายตรวจมืออาชีพ รุ่นที่ 1/2565 โดยสถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย Doing Well
 
news image 4

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานที่สำเร็จการศึกษา

  
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ฤทธิ์ จุลดาลัย และนายวีรยุทธ ยุดรัมย์ พนักงานบริษัทฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยคุณรัชเดช มาประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ และคุณวัชรินทร์ ผาสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มอบดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในครั้งนี้ #Success is yours Congratulations ความสำเร็จเป็นของคุณแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
news image 5

ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตร โล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น


วันที่ 23 กันยายน 2564  นายไพรัช พรมจีน ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กทม. พื้นที่ 3 และคณะ ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตร โล่รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 5
 
news image 6

โปรโมชั่น! บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 กันยายน 2564


news image 7 <200 ตร.ม. เหมาจ่ายเพียง 2,500.-
news image 8 201-500 ตร.ม. เหมาจ่ายเพียง 3,500.-
news image 9 501+ ขึ้นไป ตร.ม. ละ 7.-
✅ กำจัดเชื้อไวรัส 99.99%
✅ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ปลอดภัยต่อครอบครัวและสัตว์เลี้ยง
✅ พนักงานสวมใส่ชุด PPE ตลอดการบริการ
✅ พนักงานได้รับวัคซีน AstraZeneca อย่างน้อย 1 เข็ม
✅ ฟรี! ค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯ
✅ บริการเร่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
✅ ออกใบกำกับภาษีได้

 

news image 10

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านประธาน


วันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัยดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัดได้ร่วมกันจัดงานทำบุญ เนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิดคุณเดชบุญ มาประเสริฐประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือดูอิ้งเวลฯ
 
 
news image 11

ภาพบรรยากาศการปฎิบัติงานของทีมฉีดพ่นกำจัดเชื้อไวรัส

  
ณ บริษัท มาสด้า โลจิสติกส์ แอนด์ ยูเซ็น (เอเซีย) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจในงานบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส เราพร้อมให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพเพื่อมอบการบริการอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
**ปกป้องทุกพื้นผิวสัมผัสให้ปลอดภัยจากไวรัส สำหรับลูกค้าที่สนใจบริการ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเชื้อด้วยน้ำยา (KEEEN) ( Germ Killer Bio Disinfectant ) ตัวน้ำยากำจัดเชื้อโรค เเบคทีเรียและเชื้อรา บนพื้นผิวทั่วไปและพื้นที่ใช้สอยเพื่อช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายและยับยั้งไวรัส และตัวน้ำยาไม่ทำลายพื้นผิวปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
 
news image 12

ทีมฉีดพ่นกำจีดเชื้อไวรัส ได้ให้บริการฉีดพ่นที่บริษัท เอที เทคโนโลยี จำกัด


ขอขอบคุณบริษัท เอที เทคโนโลยี จำกัด ที่ไว้วางใจในงานบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เราพร้อมบริการด้วยความเป็นมืออาชีพเพื่อมอบการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องทุกพื้นผิวสัมพัส 

 

   
news image 13

ทีมฉีดพ่นกำจีดเชื้อไวรัส ได้ให้บริการฉีดพ่นที่บริษัท BlueScope Thailand จำกัด


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ทีมฉีดพ่นกำจัดเชื้อไวรัส ได้ให้บริการฉีดพ่น ณ บริษัท BlueScope Thailand จำกัด ทางทีมฉีดพ่นให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในการให้บริการทุกครั้งเพื่อลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

 

news image 14

ภาพบรรยากาศการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลีตี้ เซอร์วิสเซต จำกัด


ภาพบรรยากาศในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานชาวดูอิ้งเวล เพื่อให้ทุกคนมั่นใจในการทำงาน และเพื่อให้เป็นมาตรฐานต่อการให้บริการต่อลูกค้า เสริมความมั่นใจว่าเราจะไม่นำเชื้อไปที่บริษัทท่านอย่างแน่นอน

   
news image 15

ทีมฉีดพ่นกำจีดเชื้อไวรัส ได้ให้บริการฉีดพ่นที่ สน.อุดมสุข

  
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ทีมฉีดพ่นทีมกำจัดเชื้อไวรัส ได้ให้บริการฉีดพ่น ณ สน.อุดมสุข ทางทีมฉีดพ่นให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในการให้บริการทุกครั้งเพื่อลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

 

news image 16

คณะกรรมการประเมินพิจารณาหลักเกณฑ์ การประกวดสถานประกิจการดีเด่น


ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในเวลา 13:00 น. ได้มีตัวแทนคณะกรรมการประเมินพิจารณาหลักเกณฑ์ การประกวดสถานประกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ตามที่บริษัทฯได้เสนอชื่อพิจารณา ซึ่งในการตรวจประเมินพิจารณาในครั้งนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยไม่มีประเด็นที่ต้องแก้ไข
 
news image 17

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวลฯ เห็นถึงความสำคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมการร่วมทำบุญถวายสังฆทาน


เนื่องในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันมาฆบูชา ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวลฯ เห็นถึงความสำคัญทางศาสนา จึงจัดกิจกรรมการร่วมทำบุญถวายสังฆทานเมื่อเวลา 9.00 - 10.30 น. ณ วัดกระทุ่มเสือปลา

 

news image 18

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2563ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. บริษัท รักษา ความปลอดภัยดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่ ประจำปี 63 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 พร้อมด้วยในเวลา 13:00 น. ได้จัดกิจกรรมวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนธันวาคม และกิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ 

       ปีใหม่นี้ บริษัท รักษาความปลอดภัยดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอให้ทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง และขอให้มีความสุขถ้วนหน้าทุกคืนวัน แม้ยามฝันยังสุขทุกเวลา

 
news image 19

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานที่สำเร็จการศึกษา

  
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววิลาสินี ฝ่ายเพชร นางสาวศิรินภา วงษา นางสาวฐายิกา อ่อนละมูล และนายพิเชษฐ ผาสุข พนักงานบริษัทฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคุณรัชเดช มาประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มอบดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในครั้งนี้   #Success is yours Congratulations ความสำเร็จเป็นของคุณแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 

 

new image 20

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมกันถวายทาน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อให้ผู้บริหารเเละพนักงานทุกคน ได้ร่วมกันถวายทานเเละเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีร่วมกัน
new image 21

ส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกหลักสูตร Training and Workshop Carpark


ในวันที่ 20/8/63 บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ส่ง น.ส ธิรนันท์ ไชยะ ผู้จัดการแผนกธุรการ นายเปรมวุฒิ ปัสสาวะโท เจ้าหน้าที่สโตร์/ซ่อมบำรุงและนายวงศธร กงแก่นทา เจ้าหน้าประสานงานทั่วไปฝ่าย รปภ. ได้เข้าร่วม Training and Workshop Carpark ที่บริษัทเอช ไอ พี โกบอล จำกัด มีการอบรมการใช้ระบบไม้กั้น การติดตั้งอุปกรณ์ และการใช้งานโปรแกรม เพื่อเอาความรู้ที่ได้รับ นำมาใช้ในการติดตั้งระบบไม้กั้นหรือแก้ไขปัญหาหน้างาน

 

new image 22

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 23 ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 23 ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานที่เข้าอบรม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ บริการรักษาความปลอดภัย
new image 23

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 21 ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

  
ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 18 ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานที่เข้าอบรม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ บริการรักษาความปลอดภัย