ทีมฉีดพ่นกำจีดเชื้อไวรัส ได้ให้บริการฉีดพ่นที่บริษัท เอที เทคโนโลยี จำกัด


ขอขอบคุณบริษัท เอที เทคโนโลยี จำกัด ที่ไว้วางใจในงานบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เราพร้อมบริการด้วยความเป็นมืออาชีพเพื่อมอบการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องทุกพื้นผิวสัมพัส 

 

   


ทีมฉีดพ่นกำจีดเชื้อไวรัส ได้ให้บริการฉีดพ่นที่บริษัท BlueScope Thailand จำกัด


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ทีมฉีดพ่นกำจัดเชื้อไวรัส ได้ให้บริการฉีดพ่น ณ บริษัท BlueScope Thailand จำกัด ทางทีมฉีดพ่นให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในการให้บริการทุกครั้งเพื่อลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

 ภาพบรรยากาศการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลีตี้ เซอร์วิสเซต จำกัด


ภาพบรรยากาศในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานชสวดูอิ้งเวล เพื่อให้ทุกคนมั่นใจในการทำงาน และเพื่อให้เป็นมาตรฐานต่อการให้บริการต่อลูกค้า เสริมความมั่นใจว่าเราจะไม่นำเชื้อไปที่บริษัทท่านอย่างแน่นอน

   


ทีมฉีดพ่นกำจีดเชื้อไวรัส ได้ให้บริการฉีดพ่นที่ สน.อุดมสุข

  
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ทีมฉีดพ่นทีมกำจัดเชื้อไวรัส ได้ให้บริการฉีดพ่น ณ สน.อุดมสุข ทางทีมฉีดพ่นให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความเป็นมืออาชีพ และใส่ใจในการให้บริการทุกครั้งเพื่อลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

 คณะกรรมการประเมินพิจารณาหลักเกณฑ์ การประกวดสถานประกิจการดีเด่น


ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในเวลา 13:00 น. ได้มีตัวแทนคณะกรรมการประเมินพิจารณาหลักเกณฑ์ การประกวดสถานประกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ตามที่บริษัทฯได้เสนอชื่อพิจารณา ซึ่งในการตรวจประเมินพิจารณาในครั้งนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยไม่มีประเด็นที่ต้องแก้ไข
 


บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวลฯ เห็นถึงความสำคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมการร่วมทำบุญถวายสังฆทาน


เนื่องในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันมาฆบูชา ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวลฯ เห็นถึงความสำคัญทางศาสนา จึงจัดกิจกรรมการร่วมทำบุญถวายสังฆทานเมื่อเวลา 9.00 - 10.30 น. ณ วัดกระทุ่มเสือปลา

 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2563ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. บริษัท รักษา ความปลอดภัยดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่ ประจำปี 63 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 พร้อมด้วยในเวลา 13:00 น. ได้จัดกิจกรรมวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนธันวาคม และกิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ 

       ปีใหม่นี้ บริษัท รักษาความปลอดภัยดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอให้ทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง และขอให้มีความสุขถ้วนหน้าทุกคืนวัน แม้ยามฝันยังสุขทุกเวลา

 


บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานที่สำเร็จการศึกษา

  
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววิลาสินี ฝ่ายเพชร นางสาวศิรินภา วงษา นางสาวฐายิกา อ่อนละมูล และนายพิเชษฐ ผาสุข พนักงานบริษัทฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคุณรัชเดช มาประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มอบดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในครั้งนี้   #Success is yours Congratulations ความสำเร็จเป็นของคุณแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 

 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมกันถวายทาน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อให้ผู้บริหารเเละพนักงานทุกคน ได้ร่วมกันถวายทานเเละเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีร่วมกัน


ส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกหลักสูตร Training and Workshop Carpark


ในวันที่ 20/8/63 บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล ฟาซิลิตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ส่ง น.ส ธิรนันท์ ไชยะ ผู้จัดการแผนกธุรการ นายเปรมวุฒิ ปัสสาวะโท เจ้าหน้าที่สโตร์/ซ่อมบำรุงและนายวงศธร กงแก่นทา เจ้าหน้าประสานงานทั่วไปฝ่าย รปภ. ได้เข้าร่วม Training and Workshop Carpark ที่บริษัทเอช ไอ พี โกบอล จำกัด มีการอบรมการใช้ระบบไม้กั้น การติดตั้งอุปกรณ์ และการใช้งานโปรแกรม เพื่อเอาความรู้ที่ได้รับ นำมาใช้ในการติดตั้งระบบไม้กั้นหรือแก้ไขปัญหาหน้างาน

 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 23 ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 23 ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานที่เข้าอบรม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ บริการรักษาความปลอดภัย


บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 21 ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

  
ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 18 ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานที่เข้าอบรม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ บริการรักษาความปลอดภัย