บริการรักษาความสะอาด 

บริการ
บริการ

- บริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงาน
- บริการทำความสะอาดพรม
- บริการทำความสะอาดในเขตควบคุมเชื้อ
- บริการทำความสะอาดกระจกภายในภายนอกอาคาร
- บริการทำงานความสะอาดเฉพาะด้านใน
- บริการทำความสะอาด แบบ Big Cleaning


มาตรฐาน
มาตรฐาน

บริการรักษาความสะอาดแบบครบวงจรและมีคุณภาพ

               ดูอิ้งเวล เป็นบริษัททำความสะอาดที่มีสินค้าและบริการครบวงจรหลากหลายรูปแบบที่พร้อมให้บริการทุกสภาพการณ์ และเหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ด้านงานบริการรักษาความสะอาดมายาวนานกว่า 30 ปี บริษัท ดูอิ้งเวลฯ จึงส่งมอบงานบริการด้วยใจ  ใส่ใจทุกขั้นตอน  โดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมประจำจุดอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเรามีตัวชี้วัดการทำงาน  (Key Performance Indicators - KPI)  เพื่อประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของงานบริการ รวมถึงการวัดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ  ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานบริการของเราอย่างแน่นอน

 

                                     ราคา

 

อัตราค่าบริการ

ปฏิบัติงาน 8 ชม.

ปฏิบัติงาน 9 ชม.

ปฏิบัติงาน 10 ชม.

ปฏิบัติงาน 11 ชม.

ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

14,000 - 14,800

15,300 - 16,600

16,500 - 18,400

18,300 - 20,300

ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

15,500 - 16,600

17,000 - 18,700

19,000 - 20,800

21,000 - 22.700

ปฏิบัติงาน 7 วัน/สัปดาห์

17,500 - 18,300

19,800 - 20,700

22,500 - 23,200

24,500 - 25,600

                                  หมายเหตุ

 
               1. ราคาปรับ-ขึ้นลง ตามเงื่อนไขการจ้างและอุปกรณ์เป็นสำคัญ  
               2. ไม่รวมการขัดล้าง และวัสดุสิ้นเปลือง
               3. ขอให้ลูกค้าส่งรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสนอราคา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด