บริการรักษาความสะอาด 

บริการ
บริการ

- บริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงาน
- บริการทำความสะอาดพรม
- บริการทำความสะอาดในเขตควบคุมเชื้อ
- บริการทำความสะอาดกระจกภายในภายนอกอาคาร
- บริการทำงานความสะอาดเฉพาะด้านใน
- บริการทำความสะอาด แบบ Big Cleaning


มาตรฐาน
มาตรฐาน

บริการรักษาความสะอาดแบบครบวงจรและมีคุณภาพ

                ดูอิ้งเวล เป็นบริษัททำความสะอาดที่มีสินค้าและบริการครบวงจรหลากหลายรูปแบบ ที่พร้อมให้บริการทุกสภาพการณ์ และเหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ด้านงานบริการรักษาความสะอาดมายาวนานกว่า 30 ปี ดูอิ้งเวล จึงส่งมอบงานบริการด้วยใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน โดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมประจำจุดอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เรามีตัวชี้วัดการทำงาน (Key Performance Indicators - KPI) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของงานบริการ รวมถึงการวัดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานบริการของเราอย่างแน่นอน

 จำหน่ายผลิตภันฑ์และอุปกรณ์


 

- จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานความสะอาด
- จำหน่ายสุขภัณฑ์อนามัยในห้องน้ำ
- จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดคุณภาพสูง

 

 

ราคา

 

อัตราค่าบริการ
ปฏิบัติงาน 8 ชม.
ปฏิบัติงาน 9 ชม.
ปฏิบัติงาน 10 ชม.
ปฏิบัติงาน 11 ชม.
ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์
14,000
15,300
16,500
18,300
ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
15,500
17,000
19,000
21,000
ปฏิบัติงาน 7 วัน/สัปดาห์
18,500
20,500
22,500
24,500