บริการขับรถผู้บริหาร 

บริการ
บริการ

พนักงานขับรถ Outsource

- พนักงานขับรถผู้บริหาร สำหรับผู้บริหารชาวไทย

- พนักงานขับรถผู้บริหาร สำหรับผู้บริหารชาวต่างชาติ

- พนักงานขับรถส่วนกลางมาตรฐาน
มาตรฐาน

DOINGWELL Driver Services

บริการพนักงานขับรถผู้บริหารมาตรฐานสากล

 

          เพื่อความสะดวกสบายของผู้ลูกค้า กับการเดินทางที่ทันต่อเวลา และสิ่งสำคัญที่สุด คือ “ความปลอดภัยในการเดินทาง” ด้วยระบบมาตรฐานการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ที่มีการ update version อย่างต่อเนื่อง

          DOINGWELL Driver Services คือ สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด กับการให้บริการพนักงานขับรถผู้บริหารด้วยมาตรฐานสากล มารยาทในการให้บริการที่ดี (Service Mind) และความปลอดภัยของลูกค้าต้องมาอันดับหนึ่ง


                                                                                                                                                                                                                                           ราคา
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


1. ราคาแบบจ้างประจำ เป็นราคาต่อเดือน ปฏิบัติงาน 12 ชม./วัน และปฏิบัติงาน 7 วัน/สัปดาห์
2. ราคาแบบจ้างชั่วคราว หรือ จ้างเสริม ปฏิบัติงาน 12 ชม./วัน และปฏิบัติงานจำนวน 1 วัน
3. ราคาดังกล่าวสามารถ เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง กว่าที่ระบุไว้ หรือ คงเดิม

* ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์, ลักษณะหน้างาน, ระยะสัญญาพื้นที่ให้บริการ, เงื่อนไขต่างๆ ของผู้ใช้บริการ ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ และนำเสนอราคาอีกครั้ง