บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ 

     บริการ
บริการ

- สารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อได้รับการรับรองมาตรฐานว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ 99.9%

- ใช้เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ในการพ่นฆ่าเชื้อซึ่งได้ผลดีกว่าเครื่องพ่นแบบ

  อื่น ๆ  

- เจ้าหน้าที่บริการสวมใส่ชุดป้องกันเชื้อที่ได้มาตรฐาน ใช้แล้วทิ้ง เพื่อป้องกัน

  การติดเชื่อ  

- มีการเจ้าหน้าที่ให้บริการได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า

   ตลอด 24 ชั่วโมง

- บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ราคาไม่แพงมาตรฐาน
มาตรฐาน

        ดูอิ้งเวล ให้บริการบริการฉีดพ่นกำจัดเชื้อโรคอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควบคู่ไปกับการใช้น้ำยากำจัดเชื้อไวรัสที่เป็นที่ยอมรับว่าได้ผลจริงเเละใช้กันอย่างเเพร่หลาย ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังปกป้องพื้นผิวทุกประเภทจากการปนเปื้อนได้เป็นเวลานาน