ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยการเริ่มต้นจากการให้บริการรักษาความสะอาด แล้วขยายธุรกิจมาสู่บริการรักษาความปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยยึดมั่นแนวนโยบายการคัดทีมงานมืออาชีพ พร้อมใช้เทคโนโลยี ทันสมัยสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงทำให้ดูอิ้งเวลในวันนี้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้ใจจากองค์การภาครัฐ และเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บริษัทผู้บริการบริหารจัดการอาคารสถานที่ครบวงจรที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานและคุณภาพระดับผู้นำประเทศ
มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล
ISO 9001:2015 ยืนยันคุณภาพมาตรฐานสากล จากความพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆด้านประกอบ
บริการครบวงจร
ดูอิ้งเวล มีความพร้อมในการส่งมอบบริการบริหารจัดการอาคารสถานที่ครบวงจร ด้วยบริการหลากหลายแบบ One Stop Services ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกด้าน
INTEGRATED FACILITY SERVICES
NEWS UPDATE
2017-09-01
ด้วยประสบการณ์การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ต่างๆ มากกว่า 20 ปี เฝ้าจับตามองผู้คนผ่านไปผ่านมากว่าล้านคนพบข้อนิยามว่าเราต้องมีเทคโนโลยีบางอย่างมาเสริม ประสิทธิภาพการทำงานให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย ระบบ Intelligent building protector
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารทีมงาน ให้เกิดความร่วมมือในการทำงานด้วยความเต็มใจ ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดอบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับการบริการและการรักษาความปลอดภัย และการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีต่อลูกค้าทุกท่าน จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการให้บริการสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา และฝึกอบรม พร้อมครูผู้ฝึกรักษาความปลอดภัย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ให้แก่เหล่าพนักงานรักษาความปลอดภัย
การฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพ แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จัดขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพให้กับพนักงาน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือก ไปจนถึงการดูแล และฝึกฝนบุคลากร โดยสร้างมาตรฐานการอบรม
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Call Centre : 02-0755151 #107 แฟ็กซ์ : 02-074-8896-7
อีเมล์ : info@doingwell.co.th
SOCIAL WITH JOIN US :