ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยการเริ่มต้นจากการให้บริการรักษาความสะอาด แล้วขยายธุรกิจมาสู่บริการรักษาความปลอดภัย
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยยึดมั่นแนวนโยบายการคัดทีมงานมืออาชีพ พร้อมใช้เทคโนโลยี ทันสมัยสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงทำให้ดูอิ้งเวลในวันนี้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้ใจจากองค์การภาครัฐ และเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
บริษัทผู้บริการบริหารจัดการอาคารสถานที่ครบวงจรที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานและคุณภาพระดับผู้นำประเทศ
มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล
ISO 9001:2015 ยืนยันคุณภาพมาตรฐานสากล จากความพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆด้านประกอบ
บริการครบวงจร
ดูอิ้งเวล มีความพร้อมในการส่งมอบบริการบริหารจัดการอาคารสถานที่ครบวงจร ด้วยบริการหลากหลายแบบ One Stop Services ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกด้าน
INTEGRATED FACILITY SERVICES
NEWS UPDATE
2018-05-09
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กองบัญชาการนครบาลร่วมด้วยสถานนีตำวจนครบาลอุดมสุขเข้าตรวจสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ณ สถานฝึกอบรมบริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล เเอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยผ่านเกณฑ์การประเมินของทางพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 ไปด้วยดี
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล  เเอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้รับการเป็นศูนย์ฝึกอบรมฝีมือเเรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือเเรงงาน พ.ศ 2545

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล เเอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มความสามัคคีเเละส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานออกกำลังกาย
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 368 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Call Centre : 02-0755151 #107 แฟ็กซ์ : 02-074-8896-7
อีเมล์ : info@doingwell.co.th
SOCIAL WITH JOIN US :