ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส 
บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด 


ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยการเริ่มต้นจากการให้บริการรักษาความสะอาด แล้วขยายธุรกิจมาสู่บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยยึดมั่นแนวนโยบายการคัดทีมงานมืออาชีพ พร้อมใช้เทคโนโลยี ทันสมัยสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงทำให้บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวลในวันนี้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้ใจจากองค์การภาครัฐ และเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นเพื่อจะเป็น...
บริษัทผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารสถานที่ครบวงจรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานและคุณภาพระดับผู้นำของประเทศภายในปี 2020
พันธกิจ

เราดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อ...
1. มุ่งมั่นส่งมอบบริการด้วยทีมงานและบุคลากรที่ทำงานด้วยใจรัก ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง สุภาพ มีไหวพริบ
2. ยกระดับคุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพระบบ สู่มาตรฐานสากล
3. นำนวัตกรรมอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ
4. ใช้แนวคิดพันธมิตรธุรกิจในการทำงานร่วมกับคู่ค้าและลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย
สารจากท่านประทาน
สารจากท่านประธาน

เราดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อ...
มุ่งมั่นส่งมอบบริการด้วยทีมงานและบุคลากรที่ทำงานด้วยใจรัก ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง สุภาพ มีไหวพริบ ยกระดับคุณภาพคน คุณภาพงาน คุณภาพระบบ สู่มาตรฐานสากล นำนวัตกรรมอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ ใช้แนวคิดพันธมิตรธุรกิจในการทำงานร่วมกับคู่ค้าและลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย
มาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานคุณภาพ

ทำไมถึงเลือกเรา

ทำไมถึงเลือกเรา


บริการครบวงจร : ดูอิ้งเวลมีความพร้อมในการส่งมอบบริการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ด้วยบริการหลากหลายแบบ One Stop Service

คุณภาพ SMART : ดูอิ้งเวลพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องบริการทุกประเภทของเราจึงมีมาตรฐาน

ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐาน : ดูอิ้งเวลพร้อมในทุกด้านของการให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน

ศูนย์ประสานงานดูอิ้งเวล 24 ชั่วโมง : รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมงโยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ : อบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรมาตรฐาน

บุคลากรผสานเทคโนโลยีคือหัวใจการดำเนินงาน : ใช้ระบบการปฎิบัติงานที่เน้นให้บุคลากรต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีทันสมัย

ยืนยันด้วยความไว้วางใจจากลูกค้า : ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน และได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 ราย

ตอบแทนสู่สังคม / คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม : มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของภาครัฐและเอกชนในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

พันธมิตรทางธุรกิจ : ดูอิ้งเวลมีเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางและพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและรับมือกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง